Váci SzC Madách Imre Technikum és Szakképző Iskola

2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám utca 1-3 OM: 203065

   Üdvözöljük iskolánk weboldalán!

A kollégium bemutatása

 

kollégiumA Madách Imre Technikum és Szakképző Iskola kollégiuma az iskola területén épült különálló ötemeletes épületben található.

A nevelőtanári feladatokat két főállású és két részmunkaidős pedagógus látja el, akik történelem, magyar, biológia, földrajz és kémia tárgyakból állnak a diákok rendelkezésére.

 

A fiúk és lányok szobái külön szinteken, az épület harmadik és ötödik emeletén kerültek elhelyezésre. A gyerekek 3 és 4 ágyas szobákban laknak, ha a létszám engedi, 2 főnél több diákot nem teszünk egy szobába.

A tanulást közös tanulószobában, tanári felügyelet mellett oldjuk meg. A harmadik szinti számítógépteremben, mai követelményeknek megfelelő számítógépek szolgálják az iskolai feladatok elkészítését. A szülő külön kérésére és engedélyével a diákok is hozhatnak be saját laptopot, melyek használatára külön szabályok vonatkoznak. A megbízható, jó tanulmányi átlaggal rendelkező gyerekek a saját szobájukban is tanulhatnak. Könyvtárunkban a diákok nemcsak a kötelező olvasmányokat, hanem művészeti albumokat, valamint a különböző művészeti ágakhoz kapcsolódó szakkönyveket is megtalálják. Szabadidejükben a diákok számítógépezhetnek, televíziót nézhetnek, filmezhetnek, társasjátékozhatnak, a jól felszerelt konyhában süthetnek, főzhetnek.

Kollégiumunk rendelkezik pingpongasztallal, sikeres pályázat eredményeként kerékpárokkal. Hetente egy alkalommal lehetőség van az iskola tornatermében különböző labdajátékokra, valamint a kondicionáló gépek használatára is. Az esti kimenő alkalmával futni, illetve sétálni megy a gyerekek nagy része, de az iskola udvarán is játszhatnak.

Természetes elvárás egy kollégiummal szemben, hogy amíg a gyermek szüleitől távol van, a kollégium részesítse védelemben, pótolja a hiányzó család gondoskodását és biztosítsa számára a mindennapi ellátást: a felkészülés, a tanulás, az egészséges életvitel feltételeit, kapja meg az iskolai felkészüléshez a megfelelő szaktárgyi segítséget.

Összességében úgy gondolom, hogy a kollégiummal szembeni elvárásoknak, (az intézmény sajátos eszközeinek és módszereinek felhasználásával a tanulók szocializációjának, kiegyensúlyozott és egészséges fejlődésének, tanulásának, a sikeres életpályára való felkészítésének segítésével, személyiségének fejlesztésével, kibontakoztatásával) igyekszünk maradéktalanul megfelelni.

 Krüzsely Tibor

kollégium munkaközösség vezető