Váci SzC Madách Imre Technikum és Szakképző Iskola

2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám utca 1-3 OM: 203065

   Üdvözöljük iskolánk weboldalán!

 Beiratkozás a 2021/22 tanévre: 

 

Tanév közben már csak azt áll módunkban felvenni,

akinek más intézménnyel tanulói jogviszonya van!

 

Szerezze meg nálunk érettségi bizonyítványát! 

 

Telefon:  06-30/515-93-07

 

 

Esti gimnáziumi képzés:

Iskolánkban esti gimnázium működik. Oktatási intézményünk a Budakalász Gimnázium kihelyezett tagiskolája.

Nálunk elkezdheti középiskolai tanulmányait, vagy folytathatja előző középiskolai képzését.

Korábbi tanulmányait beszámítjuk!

 

Miért érdemes az esti gimnáziumba jelentkezni?

- mert érettségivel nagyobbak ez elhelyezkedési lehetőségei 

- mert csupán heti két nap elfoglaltságot jelent (hétfő és szerda)

- kedvező időbeosztás, az órák 14.30 órától kezdődnek

- előző iskolai tanulmányait beszámítjuk, nem kell elölről kezdeni a tanulmányokat

- évközben lehetőség van jegyek szerzésére

- mert iskolánkban sikeres érettségi vizsga után azonnal szakmát is szerezhet

- diákigazolvány igényelhető

- érettségijét 3 év alatt megszerezheti- a képzés nálunk a 10. évfolyammal kezdődik

 

Kik jelentkezhetnek esti tagozatú gimnáziumi képzésre?

Esti tagozaton végezheti, folytathatja középiskolai tanulmányait minden olyan tanulni, érettségizni szándékozó, aki már nem tanköteles.

Nem tanköteles az, aki:

- A tanév kezdetekor, szeptember 1-én, már elmúlt 16. éves 

- Még nem múlt el 18 éves,de már van szakképzettsége, OKJ-s szakmai bizonyítványa

- Gyámhatóság felmentette a tankötelezettség alól, nagykorúvá minősítette (például gyermeke születése miatt)

 

A beiratkozáshoz vigye magával:

- előző iskolai bizonyítványait, illetve azok fénymásolatát.

 - személyi igazolványát,

- TAJ és lakcímkártyáját,

- a mellékletből letölthető, kitöltött jelentkezési lapot !

Jelentkezési lap az esti gimnáziumba : letölthető a beiskolázási dokumentumok menüpontban.

 

Gyakori kérdések:

- Minden nap kell iskolába járni?

- Tanítás: Hétfő és Szerdai napokon, délután 14.30 órától van.

- Mennyi költségre lehet számítani?

- Éves fenntartási költség előre láthatólag 11.000 Ft .

- Az abbahagyott tanulmányaimat újra kell kezdenem?

- Nem, minden előző tanulmányt figyelembe veszünk, beszámítunk!

- Mi dönti el, hogy hol melyik évfolyamon tanulhatok?

- Minden egyes érettségizni szándékozó jelentkező más-más elbírálást igényel, mérlegelendő hogy mikor, milyen típusú iskolába járt és ott milyen eredményt ért el, mert ezek nagyban befolyásolják a nálunk való tanulásának eredményességét.

 -Kit hová veszünk fel?

- A felvétel általános szabályai:

10. évfolyamra vesszük fel a hagyományos (régi) 3 éves szakmunkásképzőt, illetve a 2 éves szakiskolát végzetteket, a nem tanult tantárgyakból  osztályozó vizsga előírásával;

Lehetőség van az új rendszerű szakképzésben (szakiskolában) a 9. -10. általánosan képző évfolyamot elvégzetteket a 11. évfolyamra felvenni, a nem tanult tárgyakból osztályozó vizsga előírásával.

A tanulmányaikat gimnáziumban, szakközépiskolában megszakítottak iskolánkban a megfelelő évfolyamon folytathatják tanulmányaikat, tantárgyi eltérés esetén osztályozó vizsga letételével.

Egyéni elbírálás, kérvény alapján, mód van a fentiektől való eltérésre, általános esetben osztályozó (különbözeti) vizsgák letételével magasabb évfolyamra történő felvételre, a tanulmányi idő rövidítésére.

A tanuló kérésére, elsősorban a hosszabb időkihagyással folytatni kívánt tanulmányok esetén mód van a fentiektől eltérően alacsonyabb évfolyamra való belépésre, azaz:

- 10. évfolyamra kérheti felvételét a szakképzésben a 9. - 10. általánosan képző évfolyamot elvégzett tanuló;