VSzC Madách Imre Szakgimnáziuma Szakközépiskolája és Kollégiuma

2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám utca 1-3 OM: 203065

   Üdvözöljük iskolánk weboldalán!

Szakközépiskolai képzés és a szakmák ismertetése

 

Szakközépiskolai képzés a szakmák ismertetése

 

A 9. évfolyamon  kezdődő 3 éves szakképzés, ami a korábbi szakmunkásképzést váltotta fel.  

Választható idegen nyelv az angol vagy a német. 

A kilencedik és tizedik évfolyam végén 4 hét nyári gyakorlatot kell teljesíteniük a tanulóknak. Iskolánk jól felszerelt, korszerű vegyipari laborral, elektronikai, fémipari és ruhaipari tanműhelyekkel rendelkezik. Diákjaink kisebb része iskolai tanműhelyben a többiek pedig külső tanműhelyekben szerzik meg a szakmai gyakorlatot. Partnercégeink között vannak:Siemens Zrt. ,BKV Zrt., IKON Oktatás Kft.,SZTÁV Kft., Oktatás 22. Kft., CBA Baldauf Kft., AEGIS Zrt., Sanofi-Aventis Zrt., Humán Bioplazma Zrt.,Coop Zrt., ELMÜ Zrt. ALDI, SPAR, OPEL Gaál

 

a) 2,51 és 3,00 között, az ösztöndíj mértéke 10 000 Ft/hó;

 b) 3,01 és 3,50 között, az ösztöndíj mértéke 15 000 Ft/hó;

 c) 3,51 és 4,00 között, az ösztöndíj mértéke 20 000 Ft/hó;

 d) 4,01 és 4,50 között, az ösztöndíj mértéke 25 000 Ft/hó;

 e) 4,51 és 5,00 között, az ösztöndíj mértéke 30 000 Ft/hó.

 

A képzést elvégző tanulók szakemberként helyezkedhetnek el és a későbbiekben akár esti tagozaton 3 év alatt érettségit is szerezhetnek iskolánkban.

Felvételi vizsga nincs, tanulmányi eredmények alapján állítjuk össze a felvett diákok sorrendjét. Egyes szakmákban felvételi elbeszélgetést tartunk.

 

  Iskolánkban jelenleg szakiskolai képzés az alábbi szakmákban folyik:

 

Eladó

Elektronikai műszerész

Épület- és szerkezetlakatos

Festő, mázoló, tapétázó

Hegesztő

Karosszérialakatos

Kőműves és hidegburkoló

Női szabó

Villanyszerelő

Pincér

Szakács

Asztalos

Cukrász

Járműfényező

  

Bolti eladó:

Az eladó munkakőre, mozgalmas, változatos. Munkája során értékesítési tevékenységet végez, segíti az árubeszerzést, átveszi az árut, készletezési, raktározási feladatokat végez, irányítja, szervezi és ellenőrzi a bolt működését. Ellátja a kereskedelmi egység szabályszerű üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, alkalmazza a marketing eszközöket. Megszervezi és lebonyolítja a beszerzési tevékenységet, kisvállalkozást hoz létre/működtet/szüntet meg.A munkaerőpiacon könnyen lehet biztos megélhetést nyújtó állást találni.

Betölthető munkakörök:

Áruházi eladó

Élelmiszerbolti eladó

Vegyesbolti eladó

Vegyiáru-bolti eladó

Pénztáros

Hús és hentesáru eladó

Várjuk azokat a tanulókat akik változatos munkára vágynak jó a beszédkészségük, könnyen teremtenek kapcsolatokat, kellő kitartással és türelemmel rendelkeznek, szeretnek emberekkel foglalkozni, fellépésük magabiztos. A képzés alatt a tanulók az elméleti ismeretek mellett szakmai gyakorlatot is szereznek. Hangsúlyt fektetünk azoknak a kompetenciáknak a megszerzésére amik erősítik a sikeres szakmai előmenetelt mint pl. kommunikáció, probléma megoldó gondolkodás, vállalkozási és gazdasági ismeretek,marketing, melyek birtokában akár vállalkozói tevékenység is végezhető.

 

Elektronikai műszerész:

Az elektronikai műszerész feladata elektronikus áramkörök készítése, ellenőrzése és szerelése. A különböző áramköri egységekből készülék összeállítása, élesztése és műszeres bemerése. Az elektronikus berendezések hibáinak megállapítása, hibás egységek javítása vagy új egységek beépítése és gyári előírás szerinti beállítása. A javított és beállított berendezés biztonságtechnikai ellenőrzése.

Munkája során:

Elektronikus áramköröket épít, gyárt

Előírás szerinti feszültségre kapcsolja az áramkört

Műszeres bemérést végez elektronikus berendezéseken

Készre szereli az elektronikus készüléket, berendezést

Ellenőrzi a kész elektronikus készülékeket, berendezések helyes működését.

A szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek ellátni a szakképesítés munkaterületének megfelelő munkaköröket, foglalkozásokat. A képzést minden műszaki érdeklődésű fiatalnak ajánljuk, akik piacképes és jól jövedelmező szakmához szeretnének jutni és  szeretnék megteremteni egy biztos egzisztencia alapköveit.

 

Épület-és szerkezet lakatos:

A szerkezetlakatos szakember műszaki rajzok és leírások alapján könnyű- és nehézfémszerkezetek műhelyszintű előgyártását, helyszíni összeállítását végzi. Csarnok- és épületszerkezetek, tartályok, kazánok szerkezeti elemeit készíti, illetve ezeket szereli, javítja. A szerkezeti elemek egymáshoz építését, kötését hegesztéssel, csavarkötéssel, szegecseléssel készíti, képzése során kiegészítésként hegesztő bizonyítványt is kap. Alapszintű általános anyagvizsgálatokat végez, azonosítja a szerkezeti anyagok főbb típusait. Szerel egyszerű statikus vázszerkezeteket. Javít, karbantart acélszerkezetű szekrénytartókat (teleszkópos elemeket, egyéb főtartókat). Egyszerű és általános szilárdsági számításokat végez segédletek használatával. Darabolást végez (kézi, gépi eszközökkel, lángvágással). Összeállítja a leszabott anyagot, hegesztéssel szakaszosan rögzíti. A vállalati minőségirányítási rendszerből a ráháruló feladatokat ellátja. Készre hegeszti az elemeket. Az esetleg szükséges roncsolásmentes anyagvizsgálatot elvégzi. A hegesztési hibákat kijavítja. Összeállított munkadarab terv szerinti ellenőrzését végzi. Elvégzi a szükséges hőkezelést. Elvégzi a próbaszerelést (szükség esetén). Elkészíti a durva felületkezelést. Előírásnak megfelelően elvégzi a végleges felületkezelést. Szakmailag szemrevételezi a helyszínt. Fogadja a kiszállított anyagokat, eszközöket és raktározza. A terv szerinti, tényleges méreteket ellenőrzi. Esetleges javításokat, felületkezelést pótolja. Elvégzi a szerelést (előszerelés, végszerelés magasban is). A megmaradt anyagokat leadja. Esetleg szükséges garanciális munkákat elvégzi. Felelősen kezeli az anyagok műbizonylatait. Jelenléti ívet vezet. Vezeti a munkalapokat. Adatokat szolgáltat a megvalósulási dokumentációhoz. Lemezt vág, darabol, egyenget, hajlít, peremez, lyukaszt, domborít. Pont- és vonalhegesztést végez. Speciális lemezkötéseket készít. Lemezszerkezeteket összeállít, szerel. Lemezlakatos kézigépeket kezel. Lemezlakatos kisgépeket kezel. Lemezlakatos nagygépeket kezel. Lemezszerkezeteket felszerel, rögzít. Az elkészült munkadarabot védőcsomagolással látja el. A szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek ellátni a szakképesítés munkaterületének megfelelő munkaköröket, foglalkozásokat.

 

Festő, mázoló, tapétázó:

A festő, mázoló, tapétázó munka változatos, sokoldalú, kreativitást, precizitást igényel. Valamint türelmet, beleérző képességet az emberekkel végzett alkotó munka során, továbbá együttműködésre való képességet, finomságot. A munkavégzés kiterjed a lakások, házak közintézmények felújításától az új lakó és közintézmények festés, tapétázásáig. Többféle felületre történő mázolásig. Ajtók, ablakok, radiátorok, csövek felújítása, új felületek pácolása, lazúrozása, mázolása, lakkozása.

A festő, mázoló, tapétázó munka főbb területei a következők:

Előkészíti a munkafolyamatot

Különféle anyagú felületeket előkészít

Alapozó festést végez

Előkezeli a felületet megválasztott technikával.

Felújítási munkát végez. Fest, mázol. Díszítő munkát végez.

Tapétázik. Plakátot ragaszt. Elvégzi a befejező munkálatokat.

Lezárja a munkafolyamatokat.

Helyreállítási, javítási, felújítási munkát, rekonstrukciót végez műemléki épületen.

A szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek ellátni a szakképesítés munkaterületének megfelelő munkaköröket, foglalkozásokat. A képzést olyan fiatalnak ajánljuk, akik piacképes és jól jövedelmező szakmához szeretnének jutni és szeretnék megteremteni egy biztos egzisztencia alapköveit, akik kreatív, sokoldalú, alkotó munkát képesek végezni, nagy precizitással.

Alkalmazottként vagy vállalkozói formában is végezhető, jó kereseti lehetőséget biztosító szakterület. Budapesten, vidéken és az Európai Unió számos országában egyaránt.

 

Hegesztő:

A hegesztő szakma, minden régióban szerepel a szakiskolai ösztöndíjjal támogatott képzések között, hiányszakmának minősül !

A hegesztő munkája során  acélból és egyéb fémekből fém alkatrészek, szerkezeti elemek összeépítését, egyesítését, gépalkatrészek javítását, felületi megmunkálását, darabolását végzi. Fémformákat alkot, adott formákat vág ki.  Kezeli és működteti a különféle speciális automata és félautomata vágó, hegesztő gépeket, plazmavágó gépeket, az ultrahang-hegesztő berendezést, a lézeres hegesztő berendezést. A tanulók a gyakorlati képzés első részében az iskola tanműhelyében lakatos és hegesztő alapképzésben részesülnek. Az alapozó képzést követően a gyakorlat további részét ipari vállalatoknál töltik. A megfelelően felkészült tanulóknak, az iskola elvégzése után lehetőségük lesz szakmájukban elhelyezkedni. A térség ipari vállalatainál igény van a jól képzett szakmunkások iránt, valamint a külföldi munkavállalás lehetősége is megnő. Az iskolánkban a szakmunkás tanulókat minősített hegesztő szakoktatóink képzik. Iskolánk hegesztő tanműhellyel rendelkezik, a hegesztő kabinet ipari elszívó berendezéssel van ellátva.

A legfontosabb kompetenciák: tudatos gépkezelés, kézi szerszámok magabiztos használata, kreativitás, precizitás-, fokozott figyelem-, pontos mérés-, műszaki rajzolvasás képessége. Szabálykövető magatartást betartása.

Gyakorlati munkahelyek: Siemens Rt Budapest, IKON Budapest, BKV Budapest.

 

Ipari gépész:

Az ipari gépész szakma szerepel a szakiskolai ösztöndíjjal támogatott képzések között!

Az ipari gépész munkaköri feladata az iparban használt gépek, berendezések javítása, karbantartása, az üzemszerű működésük biztosítása. E tevékenységekkel összefüggésben szerelési feladatok, beüzemelési, alkatrész felújítási, és adminisztrációs tevékenységek végzése. Az ipari gépésznek tudnia kell gépi és kézi forgácsoló berendezéseket szerelni, üzembe helyezni, áramlástechnikai gépeket (szivattyúk, kompresszorok) szerelni, javítani, hibát elhárítani. Meghibásodás esetén elvégezni a hibás alkatrészek cseréjét, javítás utáni beüzemelését. Forrasztásokat, hegesztéseket készíteni.

Elhelyezkedési esélyek jók!

A tanulók az elméleti oktatás mellett megtanulják és elsajátítják a különböző gépek szakszerű kezelését, javítását, beüzemelését, hibaelhárítást. Az oktatás alatt nagy hangsúlyt fektetünk a rugalmas, kreatív, probléma megoldó gondolkodás elsajátítására.

A legfontosabb kompetenciák: tudatos gépkezelés, kézi szerszámok magabiztos használata, kreativitás, precizitás-, fokozott figyelem-, pontos mérés-, műszaki rajzolvasás képessége. Szabálykövető magatartást igényel.

Gyakorlati munkahelyek: Siemens Rt Budapest

 

Karosszérialakatos:

A karosszériajavító-szerelők munkakörébe tartozik a gépjármű vázszerkezetének, külső lemezborításának javítása, kiegyenlítése, le- és fölszerelése. A szakmacsoportban elhelyezkedni kívánók lehetőségei a jövőben bővülnek. A szakmában dolgozók száma 2016-ra várhatóan a maihoz képest 8%-al magasabb lesz. A karosszérialakatosok feladata, hogy a műszaki rajzoknak-, elvárásoknak megfelelően kézi- és gépi hajtású berendezések/szerszámok felhasználásával rendszerint fémből készült szerkezeti elemeket megmunkáljanak (anyagok hajlítása, darabolása, formálása), majd az így elkészített elemek felhasználásával fém-, illetve gépszerkezeti architektúrákat állítsanak elő (csavarozással, hegesztéssel, ragasztással). Karosszérialakatos szakmaoktatást audiovizuális eszközökkel illetve on-line támogatottan tudjuk oktatni, ami nagy segítség az elmélet elsajátításában. A legfontosabb kompetenciák: tudatos gépkezelés, kézi szerszámok magabiztos használata, kreativitás, precizitás-, fokozott figyelem-, pontos mérés-, műszaki rajzolvasás képessége. Számos többprofilú (gépgyártással és szervizeléssel egyaránt foglalkozó) vállalat előnyként értékeli, ha a jelentkezőnek összetett lakatos végzettsége vagy annak megfelelő elméleti és gyakorlati tudása van. A lakatos szakmában a munkatapasztalattal kialakuló – tipikus – lakatos szaktudások, készségek olyan értékes tudásoknak számítanak, hogy gyakran előnyként jelentkeznek a munkafelvételnél-, illetve a munkahelyi előléptetéseknél, ha a szakember rendelkezik azokkal. 

Gyakorlati munkahelyek: BKV Budapesti üzemei, helyi vállalkozók

 

Kőműves hidegburkoló:

Ösztöndíjjal támogatott hiányszakma!

A kőműves munkája változatos, felelősségteljes, alkotó munka. A legkisebb felújítástól az új ház kivitelezéséig a kőművesre mindig szükség van lesz.

Munkaterületei sokrétű: a munka megkezdéséhez szükséges mérési feladatokat lát el. Tanulmányozza, értelmezi az építészeti rajzokat, műszaki leírásokat. Részt vesz a létesítmény sarokpontjainak és főbb alaprajzi és térbeli méreteinek kitűzésében is.   Betonozási munkát végez, vasalást készít, víz, hő és hangszigetelési munkát végez . Bontási, átalakítási, helyreállítási és felújítási munkákat lát el. Nyílászárót épít be .Előre gyártott elemeket helyez el, monolit beton és vasbeton szerkezetet készít. Állványzatot készít és bont, vakol, zsaluzik. Boltíveket és egyéb díszítő falazatot valamint kéményeket, kandallókat épít. kőműves munkákhoz szükséges kisgépeket kezeli. Megfelelő biztosításokat elvégzi.

Műemléki épületek felújítása esetén, tudnia kell az építmények problémáit, hibáit megtalálni, felméréseket végezni.Egy jó kőművesre a következő tulajdonságok jellemzőek: Pontosság, önállóság, megbízhatóság, kézügyesség, fejlődési (tanulási) képesség, erős fizikum, szervezőkészség, állóképesség. Ezek azonban megfelelő szorgalommal mind-mind elsajátíthatók képzésünk során, és mire megszerzed a szakmunkás bizonyítványát, valamennyivel rendelkezni fogsz. A kőműves szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek ellátni a szakképesítés munkaterületének megfelelő munkaköröket, foglalkozásokat. Ajánljuk mindazoknak  akik a szakma megszerzése után szorgalmas munkával, jól jövedelmező tevékenységet szeretnének végezni. Alkalmazottként vagy vállalkozói formában is végezhető, jó kereseti lehetőséget biztosító szakterület. Budapesten, vidéken és az Európai Unió számos országában egyaránt.

 

Női szabó:

Ösztöndíjjal támogatott hiányszakma!

A női szabó munkája során műszaki dokumentáció alapján előkészíti a ruhadarabokat a varrásra, méretet vesz, megszerkeszti a szabásmintát, elkészíti a ruhadarabot. Új ruhadarabokat készít, meglévő ruhákon javításokat, igazításokat, egyedi átalakításokat végez. Egyéb termékek ágynemű, függöny, lakástextíliák készítése. Használja a munkafolyamathoz szükséges gépeket, eszközöket. Üzleti kommunikációt folytat méretes és sorozatgyártás megrendelésnek megfelelően. Előkészíti a ruházati termék gyártását  Összeállítja a terméket az aktuális divatnak, illetve a megrendelő igényének megfelelően. Ruhaipari alsó-és felsőruházati termékeket készít méretes és sorozat gyártástechnológiával.  Alkalmi ruhát és korhű ruhát készít.

A könnyűipari és szolgáltató szakmacsoport az iskola meghatározó része.

Az 1990-es évek elején a könnyűipari ágazat komoly recesszión ment keresztül, de mára a fejlődő ágazatok közé sorolható. A könnyűipari szakmacsoporton belül az érettségivel rendelkezők ruhaipari technikus, könnyűipari technikus illetve divatstílus tervezői szakirányokban minősítést szerezhetnek. Tanulóink évről –évre részt vesznek az ország komoly szakmai versenyein és rendezvényein. A legkorszerűbben felszerelt tanműhelyünkből kikerülő modellek nemzetközi versenyeken is megjelennek, elismertek. Képzésünk során a női szabó tanulók megismerhetik a szabás varrás folyamatának minden részét, elméleti és gyakorlati oktatás keretében. Szakmai alapozó képzést követően saját ruhákat, ruhadarabokat készíthetnek, divatbemutatókon vesznek részt.

Tanulóink önálló vállalkozás indítására mind szakmailag, mint elméletileg kiválóan felkészültek. A szakképesítéssel rendelkező képes:

 – értelmezni a műszaki dokumentációt és rajzi ábrákat

 – kereskedelmi szabásmintákat kiválasztani és módosítani a megrendelők és ruha gyártók specifikációi és igényei szerint

 – méreteket és mérettáblázatokat értelmezni

 – alapszabásmintát készíteni

 – alapszabásmintát modellezni

 – szabást és szabászati előkészítő műveleteket végezni

 – textiltermék ragasztási műveleteket végezni

 – vasaló berendezéseket üzemeltetni

 – ruhaipari gépeket üzemeltetni

 – kiszabott alkatrészeket a technológiai utasításnak megfelelően összeállítani

 – befejező munkálatokat elvégezni

 – a megrendelők egyéni igényei szerint női ruházati termékeket készíteni, átalakítani, javítani, tanácsokat adni

 

 Villanyszerelő: 

 Ösztöndíjjal támogatott hiányszakma!

Piacképes, mindig szükséges szakma, amíg elektromosság létezik a világon, addig villanyszerelőkre is szükség lesz! Népszerű, jól megfizetett, jövedelmező szakterület. A villanyszerelés több tevékenységi körből áll. Kezdve a villanykapcsoló beszerelésétől egészen egy épület teljes elektromos kivitelezéséig. Egy igazán jó  villanyszerelő tudja, hogy mi hogyan kapcsolódik egymáshoz, hol kell keresni a hibát és hogyan kell azt szakszerűen és biztonságosan elhárítani.

A villanyszerelő lakó- és középületek, irodaházak, ipari és mezőgazdasági épületek áramköreinek kivitelezését, javítását, felújítását, karbantartását végzi. Az energiaellátás biztosításával, villamos gépek, készülékek, a hozzá tartozó vezérlések és szabályozások telepítésével, üzembe helyezésével foglalkozik. Alaptevékenységi körébe tartozik védelmi rendszerek, eszközök szerelése, mérése, ellenőrzése, karbantartása. Munkavégzése során alkalmazza az elsajátított számítástechnikai, jogi, gazdasági ismereteket és munkavédelmi szabályokat. A képzést minden műszaki érdeklődésű fiatalnak ajánljuk, akik piacképes és jól jövedelmező szakmához szeretnének jutni, valamint megteremteni egy biztos egzisztencia alapköveit.

A villanyszerelő szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek ellátni a szakképesítés munkaterületének megfelelő munkaköröket, foglalkozásokat. Ajánljuk azoknak  akik a szakma megszerzése után szorgalmas munkával, jól jövedelmező tevékenységet szeretnének végezni.

Alkalmazottként vagy vállalkozói formában is végezhető, jó kereseti lehetőséget biztosító szakterület. Budapesten, vidéken és az Európai Unió számos országában egyaránt. A képzés iránt óriási munkaerő-piaci igény mutatkozik.

Sikeres vizsga után a tanulók nagy arányban tudnak elhelyezkedni partnercégeink segítségével.

 

 

 

Közelgő események

Eseménynaptár

Szeptember 2019
H K Sz Cs P Szo V
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Ezt írja az újság