Váci SzC Madách Imre Technikum és Szakképző Iskola

2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám utca 1-3 OM: 203065

   Üdvözöljük iskolánk weboldalán!

Hitvallásunk
 
 
 
620466077c427f141effa294382f5fba SEgyütt lépve haladjunk”: aktív részvételt jelent a közösségi életben, közös munkát közös célok eléréséért: olyan közösségi életért, melyben mindenki képességeinek legjavát nyújtja.
 
Nyitottság: a tanulókat érő hatások rendszerének tudatos alakítása mellett figyelemmel kísérjük a rendszeren kívüli hatásokat is, és azokat lehetőség szerint integráljuk a nevelési folyamatba.
 
Demokratizmus: a tanulók nem passzív elszenvedői, hanem aktív résztvevői kell, hogy legyenek a közös tevékenység megtervezésének, végrehajtásának és értékelésének.
 
Pedagógiai feladataink elsősorban a tanulók tevékenységének előkészítésére, megszervezésére koncentrálnak, míg a végrehajtásban az öntevékenységnek kell domináns szerephez jutnia.
 
 
 
Motiválás és ellenőrzés-értékelés: a tanulókat elsősorban erkölcsileg kell érdekeltté tenni az egyéni és közös tevékenységekben való részvételben, kötelezettségeik/kötelességeik  teljesítésében. Ennek egyik legfontosabb eszköze a rendszeres, ellenőrzésen alapuló értékelés, valamint segítenünk kell a programok megvalósításához szükséges állandó aktivitás fenntartását.
 
 
 
Egyéni bánásmód: a nevelési folyamatban, az egyes nevelési szituációkban hozott döntésekben tekintettel kell lenni az érintett tanulók személyiségének fejlettségére, sajátosságaira, körülményeire, lehetőség szerint akaratára, elképzeléseire is.
 
Ezzel összefüggésben mindenkinek be kell látnia, hogy ez nem sérti az igazságosság követelményét, hanem - helyesen alkalmazva- éppen annak magasabb szintű teljesülését eredményezi.