Váci SzC Madách Imre Technikum és Szakképző Iskola

2100 Gödöllő, Ganz Ábrahám utca 1-3 OM: 203065

   Üdvözöljük iskolánk weboldalán!

Szakképző iskola

szakma
A 9. évfolyamon  kezdődő 3 éves szakképzés, azaz az általános iskola 8. évfolyamának elvégzése után kezdhető.

Technikum

A kötelező érettségi tantárgyak mellett szakmai alapismeretekből tesznek érettségi vizsgát a negyedik év végén. 

Tovább

Felnőttképzés

tandíj4Az érettségivel rendelkezők 1 vagy 2 év alatt szerezhetnek szakmai képesítést. A képzés idejét...

Tovább

Esti gimnázium

Iskolánkban esti gimnázium működik. Oktatási intézményünk a Budakalász Gimnázium kihelyezett tagiskolája. 

Tovább

Vegyipari szakképzés a Madách iskolában a TEVA Gyógyszergyár Zrttámogatásával

„Csak azok, akik megkísérlik, hogy olvassanak abból a hatalmas könyvből, melyet mi a természetnek hívunk, fogják ténylegesen megismerni a teremtő nagyságát és végtelen bölcsességét.”

(Justus von Liebig)

A 2012/13-as tanévben, egy kedvező fogadtatású pilot projekt tapasztalatai alapján, a térség munkaerő-piaci igényeire válaszolva elindítottuk iskolánk vegyészképzését. Célunk olyan szakemberek (vegyipari szakmunkások és technikusok) képzése helyben, akik a gödöllői gyógyszergyárak megbecsült munkatársai lehetnek. 

 

Gödöllőn, bár 6 neves gyógyszergyártó cég is található, korábban nem volt vegyészképzés, így kezdeményezésünk hiánypótlónak tekinthető.

Iskolánk északi szárnyának földszintjén lévő korábbi tanműhelyeket felújítottuk és átalakítottuk az új igényeknek megfelelően.

November elejére elkészült a gyakorlati képzést szolgáló tanlaborunk, melynek ünnepélyes átadására 2012. november 7.-én került sor. Laboratóriumunk névadójának Justus von Liebiget választottuk, aki Giessen-ben, a város akkor már használaton kívüli börtöntornyában hozta létre a kontinensen az első olyan laboratóriumot, amelyben a fiatal vegyésztanulókat a kémiai kutatás gyakorlatára készítették fel. Az 1057 kilométerre található németországi Giessen-nel, Liebig városával, testvérvárosi kapcsolatban áll Gödöllő. Intézményünk és a hasonló képzési profilú giessen-i Theodor Litt Schule partneri együttműködése 20 éves múltra tekint vissza. A tanlabor létrehozását a TEVA Gyógyszergyár Zrt. 15.000.000 Ft-tal támogatta. A laboratórium berendezésében valamint az eszközök beszerzésében is számíthattunk a gyár segítségére. A vegyipari képzésre beiratkozott diákjaink négy év múlva szakmai érettségi vizsgát tesznek kémiából, valamint laboratóriumi gyakorlatból, majd az ötödik év végén vegyész technikusi bizonyítványt szerezhetnek. A szakmai gyakorlat célja, hogy a tanulók alkalmassá váljanak az önálló felelős döntéseken alapuló, a szakmai területeken folyamatosan fejlődő alkotó munkára.  A tananyagtartalmak ütemezése, a tanulási folyamat tagolása, a megfelelő módszerek kiválasztása lehetővé teszik, hogy az eltérő képességű tanulók számára adott legyen a szakmai fejlődésük lehetősége. Legfontosabb feladatunknak azt tartjuk, hogy diákjaink ne csak a mechanikusan megszerezhető tudás birtokában legyenek, hanem váljanak képessé a logikus összefüggések felismerésére, igazodjanak el a gyakorlati élet útvesztőiben, a természet jelenségeivel kapcsolatban felmerült kérdésekre választ találjanak. Szeretnénk kialakítani bennük az igényt az ismeretek önálló megszerzésére, munkájuk minőségi elvégzésére, feladataik állandó minősítésével hozzájárulni a reális önértékelésükhöz. 
A tanévből eltelt az első félév, mely idő alatt kialakult tapasztalataink szerint, a feladatok végrehajtására a diákok csak megfelelő kompetenciák birtokában képesek. Nem elég megtanulni a tömegmérés elméletét, leolvasni a digitális mérleg adatait, hanem az ismeretek felhasználásával összetettebb feladatok megoldására is alkalmassá kell válniuk. Az első évfolyam legfontosabb feladata tehát, hogy megtanítsuk a diákokat a laboratóriumi eszközök helyes használatára, a kitartó, pontos, balesetmentes munkavégzésre. A szakmára való ráhangolódást segítette, az üzemlátogatásokon való részvétel is, ahol a gyakorlatban láthatták a diákok az elméleti ismeretek alkalmazását. 

 

 

 

 

Diákcsere program - Giesseni testvériskolánk

1476130 442405912526025 1355264216 n 1
 
A Gödöllő és Gießen közti 25 éves testvérvárosi kapcsolat apropóján Astrid Eibelshäuseral polgármester asszony Magyarországon,Giessen testvérvárosában járt a napokban.
 

Nemzetközi pályázatok

Statistical Overview

 

Aktuális pályázatok

 

 

 

 

 

Tovább...